Voorwaarden

 

  • Diegenen die lid willen worden van de vereniging kunnen alleen natuurlijke personen zijn die dienen of gediend hebben bij  enig onderdeel van de Konklijke Marine.
  • Diegenen die niet dienen of gediend hebben bij enig onderdeel van de Koninklijke Marine kunnen als lid worden geintroduceerd door leden die minimaal een jaar lid zijn van de vereniging.
  • Nieuwe leden dienen op 1 januari van het boekjaar waarin men zich aanmeldt als lid de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt en staatsburger van een lidstaat van de Europese Unie zijn.
  • De vereniging kent drie soorten leden: adspirant leden, leden en donateurs.
  • Nieuwe leden dienen een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' te overleggen aan het bestuur.
  • Nieuwe leden hebben een ballotagetijd van 6 maanden, die door het bestuur kan worden verlengd.
  • Nieuwe leden ontvangen een registratieboekje. Bij elke schietbeurt (zowel intern als extern) ontvangt men een stempel. Voor het aanvragen van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen dient men, na de ballotage van minimaal 6 maanden, minimaal een jaar lid te zijn en minimaal 18 stempels te hebben. Ook voor het verlengen van de vergunning dient men minimaal 18 stempels te hebben.

Voor verdere voorwaarden verwijzen wij naar de statuten en het huishoudelijk reglement, dat door het bestuur wordt overhandigd aan nieuwe leden.


Kosten

Met ingang van 1 januari 2017 betaalt u € 243,50 per jaar, bestaande uit 201,-- lidmaatschap en 42,50 KNSA lidmaatschap.

Tevens betaalt u eenmalig € 30,-- administratiekosten voor de KNSA en eenmalig € 12,50 administratiekosten aan de vereniging.

U kunt per jaar betalen of per automatische incasso van € 20,30 per maand.

Uiteraard kunt u ook donateur worden van onze vereniging. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur.

 

NL04INGB0004049504

NL84RABO0126809844

Beide ten name van s.v. C.O.M. N-H