sv COM N-H beschikt over een met zorg aangelegde schietbaan van 12 meter, geschikt voor:

klein kaliber geweer

klein kaliber karabijn

 klein kaliber pistool/revolver

groot kaliber pistool 9 mm

 groot kaliber revolver .38

ER WORDT ALLEEN MET LOOD GESCHOTEN
GEEN MANTELMUNITIE
{Foto baan}
Als de baan geopend is voor schietoefeningen en/of bij -wedstrijden houdt de baancommandant toezicht
op de veiligheid en schietregels.
kaarten en munitie zijn verkrijgbaar bij de teltafel
{Foto baan}