Wat is de taak van een lid van de wedstrijdcommissie.
Iemand die zich opgeeft als lid van de wedstrijdcommissie heeft een zeer gevarieerde taak, zowel intern als extern. 
 
Intern
- (mede)organiseren van ODKW (Onderlinge Doorlopende Klassificatie Wedstrijd). Hij wordt daarbij geholpen door de medewerker
  teltafel, die de verschoten kaarten, indien van toepassing, afschrijft van de scorelijst van de schutter (in het kastje onder te teltafel)
- (mede)organiseren en bijhouden van de jaarlijkse ladderwedstrijden (o.a. de schildjes voorzien van nieuwe stickers) 
- meedenken over en het organiseren van de clubkampioenschappen
- (mede)verzorgen van de prijsuitreikingen van de ladderwedstrijden en de Clubkampioenschappen
- motiveren van schutters (meedoen aan wedstrijden)
- uitslagen publiceren
 
Extern
- (mede)organiseren van streekwedstrijden
- (mede)organiseren van landelijke wedstrijden
- (mede)bijhouden van klasseringen (indien mogelijk) van alle disciplines
- motiveren van schutters (meedoen aan uitwedstrijden)
- uitslagen verzamelen en publiceren
- (mede)inkopen van bekers + herinneringen
- (mede)versturen van uitnodigingen voor wedstrijden
- (mede)contacten onderhouden met andere (COM s.v.)verenigingen
- schutters voorzien van informatie (wanneer en waar schieten)
 
Meldt u aan bij Fred Botterman