Wat is de taak van een lid van de teltafelcommissie 
 
De teltafelcommissie is gesplitst in twee delen, t.w. de kant waar de wapens worden uitgegeven en de kant waar de kaarten en munitie wordt uitgegeven.
 • De teltafelcommissie legt verantwoording af aan het bestuur, met name aan de penningmeester
 • Degene die aan de kant van de wapenuitgifte zit opent de deur nadat er aangebeld is. Hij vergewist zich er van dat er geen vreemden naar boven komen.
 • Tevens zorgt hij er voor dat de leden zich inschrijven op de presentielijst
 
 
Wapenuitgifte
 • de wapenuitgifte betreft alleen pistolen/revolvers. Geweren staan op de schietbaan, waar de baancommandant de uitgifte regelt
 • de schutter meldt zich bij de teltafel met zijn KNSA/verenigingspasje en vraagt om een pistool/revolver
 • de schutter krijgt (na een handtekening op de lijst gezet te hebben) het wapen en het magazijn/cilinder gescheiden en in een koffer mee   naar de schietbaan
 • na het schieten controleert de baancommandant het wapen en het magazijn/cilinder op achtergebleven munitie. De medewerker teltafel controleert dit boven nogmaals en bergt het wapen op in een verzamelkoffer
 • de schutter krijgt zijn KNSA/verenigingspasje retour
 
 
Kaarten en munitie-uitgifte
 • Indien de munitie dient te worden aangevuld kan één van de bestuursleden worden gevraagd dit uit de kluis te halen. De medewerker teltafel dient deze aanvulling te noteren op de kaart- en munitieverkoop in de rode map.
 • indien de kaarten aanvulling behoeven dienen degenen achter de teltafel samen stapeltjes van 25 te maken en zo de voorraad aan te vullen. Zij dienen deze aanvulling te noteren op de kaart- en munitieverkoop in de rode map.
 • de schutter levert bij aankoop kaarten en munitie zijn ‘schietbeurtenboekje’ in (dit boekje dient aan de politie te worden overhandigd bij aanvraag c.q. verlenging verlof en wordt alleen afgestempeld als de schutter kaarten heeft gekocht en later met de resultaten heeft ingeleverd aan de teltafel)
 • bij aankoop munitie dient een lijst ingevuld te worden 
 • na het schieten worden de kaarten geteld en eventueel afgeschreven in het OKDW-wedstrijdregister (indien er voor de                   ladderwedstrijden wordt geschoten geldt de behaalde score voor zowel de ladderwedstrijd als de OKDW-wedstrijd; voor de clubkampioenschappen is dit niet het geval, dan geldt de behaalde score alleen voor de kampioenschappen)
 • Wanneer er geen animo meer is tot het kopen van kaarten en munitie (uiterlijk om 21.30 uur) wordt de kas opgemaakt (zie de rode map)
 
Meldt u aan bij Fred Botterman