Wat is de taak van een lid van de kascommissie
 
- wordt gekozen door de algemene ledenvergadering
- rapporteert aan het bestuur, met name aan de penningmeester
- controleert voor de algemene ledenvergadering de boeken van de penningmeester en doet schriftelijk verslag aan de algemene
  ledenvergadering
- elke twee jaar wordt een nieuwe kascommissie gekozen door de algemene ledenvergadering