Wat is de taak van een lid van de feestcommissie 
 
- de feestcommissie legt verantwoording af aan het bestuur en met name aan de voorzitter
- de feestcommissie stelt een aantal malen per jaar aan het bestuur voor om een feest te houden, waaronder een aantal vaste
  avonden (Korpsverjaardag/kerstfeest, Mosselavond, Nieuwjaarsreceptie)
- de feestcommissie zorgt voor bekendmaking op de borden en in de COM s.v. Info
- bij eventuele betaling door de leden zorgt de feestcommissie voor afdracht aan de penningmeester
- bij eventuele loterijen doet de feestcommissie inkopen ten behoeve van de prijzen