Wat is de taak van een lid van de barcommissie 
 
- de barcommissie wordt geleid door een ‘barbeheerder’; hij/zij zorgt tevens voor de aanvulling van de koelkasten en inkoop van
  producten
- de barbeheerder legt verantwoording af aan het bestuur, met name aan de secretaris
- lid van de barcommissie zijn zij die op maandag- of woensdagavond regelmatig achter de bar staan. Zij worden hiertoe verzocht
  door de barbeheerder.
- de leden van de barcommissie handelen achter de bar volgens de regels die schriftelijk zijn opgesteld door het bestuur (secretaris)
- de barbeheerder zorgt er voor dat de barcommissie minimaal één keer per 6 maanden bij elkaar komt om met elkaar te
  overleggen
 
Meldt u aan bij Martin van Dulmen of Fred Botterman