Wat is de taak van een lid van de ballotagecommissie
 
- de ballotagecommissie bestaat uit een voorzitter en een niet nader te benoemen aantal leden
- de leden van de ballotagecommissie worden door de secretaris gevraagd zitting te nemen in de commissie
- de ballotagecommissie legt verantwoording af aan het bestuur, met name de secretaris
- de leden van de ballotagecommissie komen, indien nodig, één keer in de drie maanden bij elkaar om de nieuwe leden te balloteren
- de voorzitter van de ballotagecommissie meldt de geballoteerde leden aan de secretaris, die dit schriftelijk aan de leden meedeelt.