Onze schietvereniging heeft een aantal belangrijke taken onderverdeeld in diverse commissies.
Wilt u zitting nemen in één van deze commissies dan kunt u zich aanmelden bij de secretaris.